The “Posnan Merzbach family”

In Aug. 2005 David Lewin chanced upon a message on the Jewish genealogical web www.jewishgen.org:
[ since then we have discovered our Polish / Belgium cousins - see www.merzbach.be ]

 

Date: Fri, 12 Aug 2005 12:43:44 -0400
From: "Peter Lebensold" <peter@lebensold.com>
Subject: Reychman's "Szkice Genealogiczne"

I have just come into possession of a copy of the 1985
reprint of Kazimierz Reychman's "Szkice Genealogiczne"
["Genealogical Sketches"] that was first published in
Warsaw, in 1936.
My Polish is nonexistent, but the book seems to consist of
short (2-4 page) sections, listing names and dates (back
to as early as, in some cases, the mid-18th century) for
each of a few dozen Warsaw families. Yale Reisner - at
the Lauder Foundation in Warsaw - tells me that while
Reychamn's data "is not totally flawless, in general, it
is highly reliable, as we have had contact with many of
the families included and they have confirmed many
details." For anyone interested, I would be pleased to
scan and email the relevant pages.

The families listed are:  ......   MERZBACH .....

David Lewin was sent the images of the pages involved:

image002.jpg

Below is the content of the Posnan Merzbach information from these pages:

MERZBACH

Rodzina ta przybyła prawdopodobnie z Niemiec do Poznania, skąd na początku XIX stulecia przeniosła się do Warszawy, Pierwszym zna­nym jej członkiem, byl:

HENRYK, (ur..., zm...); kupiec m. Poznania; zaśl... Karoliną N. (ur.,. 1774, zm, 5.11,1849); z niej:

I.    SAMUEL HENRYK,  (ur.,., zm. 22.7.1874); znany księgarz i wy­dawca warszawski (od r. 1830 przy ul. Miodowej); zaśl... Justynę Gi-wartowską (ur... 1810, zm. 2.8.1887) ;

II.   ZYGMUNT,  (ur... 1801, zm. 3.11.1852); znany księgarz warszaw­ski, właściciel księgami przy ul. Miodowej (założonej po r. 1830) ; zaśl. 16.8.18M Helenę Lesser (ur. 1.1.1812, zm. 5.3.18D4); z niej:

A.   KLARA.

(nr. 4.10.1835, zm. 11.2.1912); zaśl. 27.5.1855 Henryka Pollack'a {ur... 1821, zm...);

B.    HENRYK.

(ur. 29.12.1836, zm, 20.4.1903); znany poeta i dziennikarz; uczestnik powstania 1863 roku; emigrant w Brukselli; zaśl. 27.8.1870 Paulinę Henrykę Elizę Gliislaine Le Hardy de Beaulieu (ur. 28.1.1851); z niej:

1.    HELENA  ELŻBIETA  PAULINA  GHISLAINE.   (ur.   28.7.1871); zaśl. 28.7.1896 Ferdynanda Lev<£que, adwokata   w Brukselłi; (rozw...

1928);

2.    JERZY   ZYGMUNT   KAROL   STANISŁAW,   (ur. 25.9.1874, zm. 17.2.i928); adwokat w Aleksandr]!; kawaler orderów: Leopolda, Koro­ny Belgijskiej, Legji Honorowej, Komandor Orderu Medjidjie i Nil; Komandor Orderu Gwiazdy Etjopskiej; oficer oświecenia publicznego;

135

zaśl. 1°. 27.7.1916: Marją Paleologue,  (1°. roto Gennaropoulo (ar,.., zm... 1916); 2°, 4.2.1922 Celinę Piha {ur. 9.7.1885);

3.   KAROL ZYGMUNT HENRYK, (ur. 18.12.1875); pułkownik dyplo­mowany sztabu generalnego wojsk belgijskich, komandor orderu Leo­polda z palmą;   Kawaler Krzyża Wojennego   belgijskiego,   Kawaler Orderu Distingunshed Service, Komandor Orderu Nil; Kawaler Orde­ru Gwiazdy Etjopskiej; kawaler hiszpańskiego Orderu Merite miłitaire; autor   licznych prac z historji   emigracji   polskiej w 'Belgii;   zaśl. 17.12.1912 Janinę Stefanję Ludwikę Annemans (ur. 6.2.1883); z niej:

a) GHISLAINE PAULINA MARJA, (ur. 24.11.1913);

b) KLARA MARJA HENRYKA, {ur. 17.12.1914);

c) HENRYK KAROL JÓZEF JAKÓB. (ur. 1.5,1920);

d) WIT JERZY JÓZEF JAN. (ur. 8.12.1922) ;

4.   KLARA HORTENSJA EUGENJA.  (ur. 3.2.1880); zaSL 2.5.1901: Jerzego Henryka Roosen (ur...); przemysłowca w Brukselli.

C.   KAROLINA.

(ur. 2.1.1837, zm. 22.2.1896); zaśl... Jakóba Bein'a;

D.   ROZAŁJA.

(ur. 14.5.1841, zm. 2.7.1820); zaśl. 7.4.1861: Ludwika Lipschiitz (ur... 1834, zm...);

III. LUDWIK, (ur.,. 18.., zm... 18...); księgarz i wydawca w Poznaniu; zaśl... Cecylję Toeplitz (ur. 10-1.1818, zm.,.)-, (1°. voto (4.9.1844); Lud-wikową Fabianową Falk); z niej:

A.   ELŻBIETA.

(ur..., zm...); zaśl... Wlenera;

B.   FRANCISZKA.

(ur..., zm...); zaśl... Wienera;

C.   ZOFJA-

(ur..., zm...); zaśl... Berlack'a;

D.   BRUNON.

(ur..., zm...); zaśl... Berlack; z niej:

N. (syn).

(Archiwum Akt St. Cyw. m. Warszawy; informacje p. pułkow­nika Karola Merzbacha Le Hardy    de Beanlleu).

130

============================================================

MERZBACH

This family probably moved from Germany to Poznan from where in the
beginning of the X1X century they moved to Warsaw.

HENRYK (born ……  died ……) a shopkeeper from Poznan married Caroline (born 1774, died 5.11.1849)

and they had three children,

I.   Samuel Henryk (born …   died 22.7.1874) was a known publisher in Warsaw from 1830 near to Ulica Miodowa (road of honey), who married Justine Giowartowska (born 1.1.1812, died 2.8. 1887);

II.   Zygmunt (born 1801, died 3.11.1852) a known book shop owner,  (established in 1830), who on 16. 8. 1834 married Helena Lesser (born 1.1.1812 died 5.3.1894)

They had

A.   KLARA.

(born 4.10.1835  died 11.2.1912); who on  27.5.1855 married Henryka Pollack { born 1821, died..);

B.   HENRYK.

(born 29.12.1836, died  20.4.1903); He was a known poet and journalist. He took part in the uprising in 1863 and then emigrated to Brussels.;  He married on 27.8.1870 Paulinę Henrykę Elizę Gliislaine Le Hardy de Beaulieu (born 28.1.1851); and with her he had 4 children

1.    HELENA  ELŻBIETA  PAULINA  GHISLAINE.   (born 28.7.1871); married on 28.7.1896  Ferdynand Leveque, a lawyer from Brussels (divorced in 1928);

2.    JERZY   ZYGMUNT   KAROL   STANISŁAW,   (born 25.9.1874,  died 17.2.1928); , a lawyer in Alexandria, holder of various medals - Leopold, Belgian Crown. Legion of Honour, Commander of the Order of Medjidjie and Nile and the Star of
Ethiopia, officer of public education?.

He married

Maria Paleologue apparently in 1916 and she appears to have died in the same year and he then in 1922 married

Celine Piha (born 9.7.1985) .

3.    KAROL ZYGMUNT HENRYK, (born 18.12.1875  died...... );

he was a higher ranking officer in the
Belgian  army with various medals /order of leoposl with palms, Order of the
Nile and also Ethiopian star and the Spanish order of military merit. he was
also author of many texts on Polish emigration in Belgium.

On 17.12.1912 He married Janinę Stefanję Ludwikę Annemans (born  6.2.1883);

They had 4 children:

a) GHISLAINE PAULINA MARJA, (born 24.11.1913);

b) KLARA MARJA HENRYKA, {born 17.12.1914);

c) HENRYK KAROL JÓZEF JAKÓB. (born 1.5,1920);

d) WIT JERZY JÓZEF JAN. (born 8.12.1922) ;

     who married Jerzy Henryk Roosen on    2.5.1901,

4.   KLARA HORTENSJA EUGENJA.  (born 3.2.1880); married on  2.5.1901:

Jerzego Henryka Roosen (born..); a businessman from Brussels.

C.   KAROLINA.

(born 2.1.1837, died 22.2.1896); zaśl... Jakóba Bein'a;

D.   ROZAŁJA.

(born 14.5.1841, died 2.7.1820); married on 7.4.1861: Ludwika Lipschiitz (born.. 1834, died..);

III. LUDWIK, (born,. 18.., died.. 18...); book handler and publisher in Poznan; Married (i) Cecylję Toeplitz (born 10.1.1818, died,....)

      Married (ii) on 4.9.1844 Ludwikową Fabianową Falk 

                   Their children:

A.   ELŻBIETA.

(born.., died..); married in Vienna;

B.   FRANCISZKA.

(born.., died..); married in Vienna;

C.   ZOFJA-

(born.., died..); married... Berlack'a;

D.   BRUNON.

(born.., died..); married... Berlack; z niej:

N. (syn).

(Archiwum Akt St. Cyw. m. Warszawy; informacje p. pułkow­nika Karola Merzbacha Le Hardy    de Beanlleu).

130

========================================

MERZBACH -Traduction
 
Cette Famille est arrivée probablement d'Allemagne   Poznan, d'où elle a au début du 19e siècle déménagée   Warsovie.
Son premier membre connu était HENRYK ( d.n.n.c. ) commerçant   Poznan; marié   Caroline N. ( née en 1774,  morte  le 5.11.1849 ); avec elle:
 
1. SAMUEL HENRYK ( d.n.n.c. mort le 22.7.1874 ); libraire connu et éditeur varsovien ( de 1830 prés de la rue Miodova ); marié   Justine
Giwartowska ( née en 1810, morte le 2.8.1887 )
 
2. ZYGMUNT ( né én 1801, mort le 3.11.1852 ); libraire et éditeur connu, propriétaire de la librairie près rue Miodowa ( crée en 1830 )
marié le 16.8.1834   Hélène Lesser ( née le 1.1.1812 morte le 5.3.1894 ); avec elle:
 
A. KLARA ( née le 4.10.1835 mariée le 27.5.1855   Henryk Pollack ( né en 1821)
B. HENRYK ( né le 29.12.1836, mort le 20.4.1903 );  poète et calendrier connu, participant   la révolte de 1863; émigrant   Bruxelles;
marié   Pauline Henryka Eliza Ghislaine Le Hardy de Beaulieu ( née 28.1.1851 ); avec elle:
 
1. Helena Elzbieta Paulina Ghislaine ( née le 28.7.1871 ) mariée le 28.7.1896   Ferdinand Levéque, avocat   Bruxelles.
 
2. Jerzy Zygmunt Karol Stanislaw (né le 25.9.1874 , mort le 17.2.1928); avocat   Alexandrie; chevalier des ordres de Léopold
Roi des Belges, Legion d'Honneur, Commandeur de l'ordre de Medjidjie et Nil, Commandeur de l'Ordre de l' Etoile Etiopienne,
oficier de l'éducation publique, marié   1° le 27.7.1916   Marie Paleologue ; 2° le 4.2.1922   Celine Piiha ( née le 9.7.1885).
 
3. Karol Zygmunt Henryk ( né le 18.12.1875 ); colonel dyplomé de l'Etat Major des Armées Belges, Commandeur avec palmes
de l'Ordre de Léopold, Chevalier de la Croix de Guerre Belge, Chevalier de l'Ordre Distingunshed Service, Commandeur de "
l'Ordre du Nil, Chevalier de l'Ordre de l'Etoile Etiopienne, Chevalier de l'Ordre du Mérite Mimlitaire Espagnol, auteur des travaux
personnels sur l'émigration polonaise en Belgique, marié le 17.12.1912   Jeanine Stéphanie Ludwika Annemans (née 6.2.1883); avec elle:
 
a) Ghilaine Pauline Maria née le 24.11.1913
b) Klara Maria Henryka    "     le 17.12.1914
c) Henryk Karol Joseph Jacob né le 1.5.1920
d) Wit Jerzy Jozef Jan               "      8.12.1922
 
4. Claire Hortense Eugenie née le 3.2.1880  mariée le 2.5.1901    Jerzy Henryk Roosen  industriel   Bruxelles.
 
C.Karolina ( 2.1.1837   -  22.2.1896 ) mariée   Jacob Bein
D. Rosalie ( 14.5.1841  -  2.7.1920 )      "          Ludwik Lipschütz  né en 1834
 
III. Ludwik libraire et éditeur   Poznan marié   Cecile Toeplitz ( née le 10.1.1818 )  (1° voto 4.9 1844 probab. remarié   Ludwikowa
   Fabianowa Falk); avec elle:
 
A. Elizabeta  mariée Wiener
B. Franciszka  "    Wiener
C. Zofia           "    Berlack
D. Brunon       "    Berlack;   avec elle:  N. (fils).